Dzisiejszy dzień (środa w Oktawie Wielkanocy) to oficjalne rozpoczęcie Konwiwencji. Rozpoczęliśmy według już tradycyjnie utartego schematu. Najpierw przedstawienie wszytkach uczestników. Odpowiedzialni ekip katechistów wędrownych, którzy prowadzą ewangelizację w poszczególnych krajach i regionach świata, przedstawiali ekipy i przybyłych z tych krajów biskupów bądź też ich delegatów.

Na obecnej konwiwencji Jest obecnych około 100 biskupów i dwóch kardynałów. Nadto jest obecnych około 250 prezbiterów i katechistów świeckich. Głównie małżeństwa. Jesteśmy ze wszystkich kontynentów.

Kolejnym momentem była celebracja pokutna. Ta też jest zawsze w programie na rozpoczęcia takiej konwiwencji. Zresztą to jest też zazwyczaj praktykowane w przypadku wszystkich innych konwiwencji.

Trzecim elementem tego dnia była skrutacja Słowa Bożego. Tekstem wyjściowym był tekst Hbr 2,14n. Chodzi o właściwy ustawienie antropologiczne stanowiące tło dla rozumienia historii zbawienia.

Wreszcie wieczorem była uroczysta Eucharystia z tekstami liturgicznymi Środy w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego .

Pragnę jeszcze dodać, że przy okazji przedstawiania się ekip katechistów i biskupów z poszczególnych regionów dokonuje się mały przegląd sytuacji Kościoła na całym świecie. To wszystko nabiera wagi, doniosłości i wyrazu w różnych barwach i odcieniach na tle wszelkiego rodzaju kryzysów i bolesnych wydarzeń w świecie. O niektórych jest głośno i media się rozpisują. O wielu innych nie wiele się mówi w środkach publicznego przekazu. Niektóre kryzysy i problemy nie stanową przedmiotu zainteresowania i nie są niejako na fali medialnej.

To wszystko uświadamia, w jak bardzo kruchym świecie żyjemy. Po to jednak jesteśmy w Galilei. Po to słuchamy orędzia Zmartwychwstałego Pana, by sami zostać przeniknięci Jego Duchem i nieść nadzieję życia wszędzie tam, gdzie nasi bracia i siostry są na różne sposoby doświadczani przez różne interesy, które zdają się rządzić i – w realiach tego świata – rządzą procesami ekonomicznymi, politycznymi, ideologicznymi. My wierzymy, że ostatecznie władza należy do kogoś innego. To Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan ma klucze śmierci i życia. Jemu zawierzamy nasze życie i bycie w historii dziejącej na tym świecie w oczekiwaniu Jego Przyjścia.

Pozdrawiam Wszystkich i polecam w modlitwie

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

3 komentarze

 1. Nie jestem na drodze neokatechumenalnej, ale dla wszystkich sceptyków: Hr 1;1 „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków” i chciało by się dodać: nie ograniczajmy Pana w Jego działaniu.

  #1 lemi
 2. …”To Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan ma klucze śmierci i życia. Jemu zawierzamy nasze życie i bycie w historii dziejącej na tym świecie w oczekiwaniu Jego Przyjścia.” Ks.Bp
  …..
  … Jezus Chrystus w moich oczach był radykalny- odważnie mówił i ukazał w rezultacie swoje zwycięstwo nad śmiercią…
  … Chcąc naśladować Syna Bożego, nie potrafię przejść obojętnie nad obroną czy to Prawd Bożych , czy to prawd wśród ludzi, podczas dyskusji towarzyskich czy popierania tych , którzy bronią Prawdy Kościoła Katolickiego i osób konsekrowanych
  oraz prawd głoszonych przez rządzących obecnie polityków…
  … Nie rozumiem jak można popierać totalną opozycję, będąc osobą wierzącą czy mającą moralny , zdrowy kręgosłup…
  …Umierać za nieprzyjaciół , a czy można zgadzać się z nimi?!!! i przyzwalać na każdą głupotę?!!!
  …Moje serce się buntuje na taką zgodę i reaguje popieraniem zdrowego rozsądku…
  … Wezmę udział w wyborach nadchodzących teraz i jesienią bo tak podpowiada mi sumienie by popierać
  tych, którzy nie kłamią i są szczerzy w swych intencjach – popieram Rząd PIS i prawo i sprawiedliwość w swych założeniach 🙂 🙂 🙂

  #2 niezapominajka
 3. Jeżeli jestem bezsilna wobec konkretnej sytuacji-
  odchodzę w cień Skrzydeł Ducha Pocieszyciela, Jezusa Chrystusa 🙂

  #3 niezapominajka

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php