W katechezie wtorkowej mówiłem o przeżywaniu liturgii Wielkiego Piątku. Zanim podjąłem omawianie poszczególnych części tej liturgii zwróciłem uwagę na sprawę postu. Zazwyczaj myślimy o tym wymiarze i aspekcie postu, który możemy nazwać ascetycznym lub pokutnym. Podczas Triduum Paschalnego mówimy o poście liturgicznym albo paschalnym. Jest on związany z tym, co przeżywamy w po wspomnieniu wydania Jezusa na śmierć. Jest to trwanie w oczekiwaniu. Jest to post ze względu na to, że „Oblubieniec został zabrany”. Jest to post wołania o Jego powrót i wejście w komunię z Nim.

W liturgii Wielkiego Piątku wyróżniamy cztery części poprzedzone prostracją głównego celebransa. Jest to postawienie siebie w niemocy by wejść w sposób jak najmniej uprzedzony (jak najmniej po swojemu) razem ze Zbawicielem w wydarzenia Jego Męki i Śmierci. Te cztery części to:

 1.  Liturgia Słowa – czytania i modlitwa powszechna;
 2.  Adoracja Krzyża;
 3. Komunia święta;
 4. Procesja do Grobu.

W katechezie zwróciłem szczególną uwagę na adorację krzyża. Jest to czas, w którym stopniowo, w procesji zbliżamy się do krzyża Zbawiciela – znaku Jego męki, by uczyć się przyjmować swój krzyż (krzyż naszego życia) jako znak zbawienia i szczególnego działania Boga w nas. Adorujemy jeden krzyż. Jest to okazja, by z nas ludzi rozproszonych, gdyż każdy szuka swojej drogi, formował się lud (formowała się w nas mentalność). Który wie, że tylko w ukierunkowaniu się na krzyż Zbawiciela, możemy znaleźć prawdziwe pojednanie i zjednoczenie oraz odnaleźć sens naszego życia.  

Posłuchaj:

Liturgia Wielkiego Piątku, nauka relacji do krzyża

Sens postu paschalnego

Liturgia Słowa

Adoracja krzyża

 

Bp ZbK

Adoracja krzyża

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

4 komentarze

 1. Sens postu paschalnego –
  po raz pierwszy usłyszałam takie wyjaśnienie!
  U mnie zmienia to całkowicie nastawienie.
  Z miłością teraz mogę go (post) podjąć.
  Dziękuję za to wprowadzenie bezcenne.

  #1 Miriam
 2. Zbliżyć się dobrowolnie do krzyża -chcialabym , ale ogarnia mnie lęk.
  Chyba wiem dlaczego jest we mnie jeszcze ten lęk/chociaż pragnę kochać Boga z całego serca/ – bo noszę w sobie wiele nieuleczonych ran,które są głębokie i krwawią , wciąż je rozdrapuję.
  Zaniosę dziś te rany do Oblubieńca , bo On czeka i pragnie je uleczyć .Tylko On może to uczynić.

  Pościć-dopiero dziś do mnie dociera….aby nie nasycać się pokarmem rąk swoich , ale otrzymać darmowo z Jego rąk.

  Jezu , ukrzyżowany Królu mój ,pociągnij mnie ku Sobie i uczyń serce moje według serca swego

  #2 Tereska
 3. Od kilku dni chodzą za mną słowa tej katechezy o tym, że
  jeśli chodzi o cierpienie fizyczne, być może inni ludzie CIERPIELI WIĘCEJ.
  Ale sens tego cierpienia polega na tym, że Jezus przyjął je dobrowolnie,
  nie wykorzystując wszelkiej mocy, jaką miał:
  boskiej, ALE TEŻ I LUDZKIEJ, żeby uchronić się przed cierpieniem krzyża.

  1. jakoś trudno mi było przyznać przed sobą, że byli i są dziś ludzie, których cierpienie fizyczne jest większe, niż Jezusa na krzyżu.
  2. zawsze myślałam, że Jezus mógł użyć swojej boskiej mocy, żeby uchronić się przed krzyżem. A przecież mógł uchronić się przed cierpieniem również TYLKO z pomocą przyjaciół…
  Pozdrawiam 🙂

  #3 julia
 4. „Dziwnej dokonał zamiany z nami w ten sposób,że przyjął to,co w nas jest,co jest śmiertelne,abyśmy dzięki temu faktowi,że On przeżyje śmiertelność aż do śmierci niesłusznej dla Niego,my będziemy mogli mieć udział w nieśmiertelności”.
  Potrzebujemy tajemnicy krzyża,aby odkryć to największe nasze fundamentalne powołanie wypływające z tajemnicy faktu chrztu.
  Jesteśmy uczniami,a to jest zadanie ciągle wołające o zrealizowanie w naszej codzienności.
  Nie ma innej wersji chrześcijaństwa,tylko ta jedyna,z krzyżem Jezusa Chrystusa.Ciągle na nowo odkrywać więz z tym krzyżem,swoją perspektywę wieczności.
  Krzyż,to miejsce osobistego przeżywania doświadczeń pokory,upokorzenia,poniżenia.
  Głośmy Chrystusa za nas ukrzyżowanego,nie wstydząc się,lecz chlubiąc się z Niego.

  #4 mirpat

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php