W dzisiejszą Niedzielę przyjęliśmy uroczyście podczas liturgii sześć osób do katechumenatu. Te osoby przeżył prawie roczny czas prekatechumenatu. Rozpoczął się dla nich okres katechumenatu. Właściwie pierwszy etap, który potrwa do początku Wielkiego Postu.

Przygotowanie

Osoby te zostały przygotowane do dzisiejszego wydarzenia. Odbyło cały szereg spotkań począwszy od września 2019. Wcześniej były indywidualne spotkania z niektórymi osobami w miarę tego, jak się zgłaszały. W ostatnim czasie – z powodu pandemii – mieliśmy spotkania drogą internetową jako „telekonferencje”.

Stopniowo kandydaci otrzymywali pomoc ze strony przedzielonych dla nich poręczycieli (gwarantów). Dzięki czystszymi i bardziej osobistymi kontaktami z poręczycielami mogli przerabiać i odnosić do swego życia te treści, które otrzymywali w formie katechez wyznaczających kolejne etapy wzrostu na tej drodze przygotowania do chrztu, a najpierw wejścia do katechumenatu.

Postępowanie na tej drodze porównujemy często do karawany. Kto w niej się znajduje uczy się życia i postępowania w duchu Kościoła – stosownego na tym etapie.

Dzisiejsza liturgia

Obrzęd przyjęcia do katechumenatu tych przygotowanych osób odbyła się w czasie dzisiejszej niedzielnej liturgii. W przedsionku katedry odbył się dialog, w którym kandydaci wyrazili swoją prośbę o wkroczenie na ten etap przygotowani do wiary i chrztu. Poręczyciele zapewnili, że są gotowi im na tej drodze pomagać. Następnie otrzymali znak krzyża kreślony na czole przez biskupa i przez poręczycieli.

Do każdego z kandydatów biskup wypowiedział następujące słowa:

N, przyjmij krzyż na czole.
Sam Chrystus umacnia cię znakiem swojego zwycięstwa.
Ucz się Go poznawać i naśladować.

Otrzymali też krzyże, które stanowić będą dla nich znak przypominający im ten moment. Znak, który będzie ich też prowadził przez całe życie – tak jak każdego chrześcijanina

Następnie imiennie zostali wezwani do wejścia do zgromadzenia:

NN, wejdźcie do katedry,
aby razem ze zgromadzoną wspólnotą
uczestniczyć w modlitwie Kościoła i słuchać Słowa Bożego.

Tak zostali uroczyście wprowadzeni do katedry. Po śpiewie hymnu „Chwała na wysokości Bogu i modlitwie dnia miała miejsce liturgia słowa. Część czytań została dobrana z liturgii tego obrzędu a jedno czytanie z liturgii niedzielnej (Rodz 12,1-4a; Ps 33; Rz 5,6-11; J 1,35-42). Po homilii każdy z katechumenów otrzymał Ewangelię ze słowami:

Przyjmij Ewangelię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
abyś Go lepiej poznał i wierniej naśladował
.

Na te słowa każdy z katechumenów odpowiadał:

Niech Bóg mi w tym dopomoże.

Po modlitwie za katechumenów zostali oni odesłani ze zgromadzenia wiernych. Zgromadzenie natomiast celebrowało liturgię Eucharystii. Katechumeni nie są bowiem jeszcze wprowadzeni w Credo, w wyznanie wiary i nie są uzdolnieni do uczestniczenia w Eucharystii.

Polecamy Panu Bogu wszystkich nowych Katechumenów naszej Diecezji i Kościoła na całym świecie. Obecność katechumenów we wspólnocie Kościoła to znak żywotności Kościoła. To czas brzemiennego przygotowania do narodzin owych członków.

Bp ZbK


css.php