W dwudziestą dziewiątą niedzielę  roku C pierwszym słowem liturgii niedzielnej jest fragment Księgi Wyjścia. Jest to opowiadanie o walce z Amalekitami, jaka miała miejsce krótko po wyjściu Izraela z Egiptu i przejściu przez Morze Czerwone. Po przejściu przez Morze Czerwone miały miejsce takie wydarzenia jak: przemiana gorzkiej wody w słodką po wrzuceniu weń drewna, wyprowadzenie wody ze skały i manna z nieba. Lud miał więc wiele okazji, aby poznać interwencje Pana Boga w sytuacji braku i przeciwności. Na tym jednak nie koniec.

Pan Bóg na tym etapie, kiedy Izraelici poznali już działanie Boga, dopuszcza przedziwną agresję na swój naród wybrany. Oto zostaje on zaatakowany przez Amelekitów. Dochodzi do walki, która oprócz tego, że była realną bitwą, stała się także obrazem zmagania się tego, czym jest Boży plan w stosunku do wybranego ludu, który Bóg już prowadził a tym wszystkim, co się temu Bożemu planowi przeciwstawia. Ta bitwa miała jakby dwa poziomy. Jeden, który rozgrywał się w dolinie i drugi, który dokonywał się na górze. Na tym pierwszym poziomie Jozue wraz ze swymi wojownikami walczyli z Amalekitami na drugim Mojżesz w otoczeniu Aarona i Chura „szturmował” niebo:    

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry,
Izrael miał przewagę.
Gdy zaś ręce opuszczał,
miał przewagę Amalekita..

Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony.
W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko.
I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów (Wj 17,).  

Zauważamy, że obydwie akcje były niejako zsynchronizowane. Do zwycięstwa potrzebna była jedna i druga działalność. Jak możemy sobie wyobrazić, Amalekici „działali” tylko na jednym poziomie. Byli sami oparci na sobie: na swoich zdolnościach i swojej przebiegłości.   

1. Co przedstawia(ł) Amalekita ?  

Był to naród koczowniczy mieszkający na terenach, przez które Izraelici musieli przejść w drodze do Ziemi Obiecanej, do Kanaanu. Jak się wydaje Amalekici to był naród podstępny. Stał się wrogiem numer jeden w stosunku do Izraela. Czytaj więcej…


css.php