Habemus Papam – Franciscum (130313)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Mamy Papieża. Papieża Franciszka. Oto radość. Nowy powód do radości i dalszego kroczenia w wierze dla przeżywania Kościoła i pełnienia misji w świecie zleconej przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z tego, co mogliśmy widzieć i słyszeć z pierwszych chwil nowego pontyfikatu i czego dowiadujemy się o Nowym Ojcu Świętym, rodzi się w nas wiele nadziei, że będą kontynuowane w kluczu wiary wszystkie sposoby przeżywania Tajemnicy Chrystusa w Kościele, która jest niezmienna, a jednocześnie będziemy wprowadzani i realizację wszystkich potrzebnych reform i zmian, jakie wymaga dzisiejsza sytuacja Kościoła i wyzwania, jakie stawia przed nami świat.

Wiele nam mówi sama Osoba nowego Papieża oraz Imię, jakie sobie obrał i gesty jakie od początku czyni oraz słowa , jakie do nas kieruje. Bardzo znamienne jest, że w pierwszych swoich słowach po wyborze zwrócił uwagę na ewangelizacjne zadanie i ewangelizacyjną misję Kościoła.

Niech nas wszystkich umacnia Duch Święty w jedności i szczerej trosce o to, by Tajemnica Chrystusa stanowiła ośrodek życia całego Kościoła dzięki prowadzeniu nas przez Papieża Franciszka. Niechaj On będzie uległy Duchowi Świętemu i cieszy się wsparciem całej wspólnoty Kościoła. Dziękujemy za poprzednich Papieży, w szczególności Jana Pawła II i Benedykta XVI. Radujemy się i wychwalamy Boga będąc w Kościele i tworząc Kościół. Cieszymy się z tego, że możemy to wszystko przeżywać. Bogu niech będą dzięki!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Blogowiczów

Bp ZbK


css.php