Dziś, 4 marca 2013 roku w Piszczacu miało miejsce spotkanie Dyrektorów i Przedstawicieli Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Po wstępnych sprawach organizacyjnych młodzież tamtejszej Szkoły przedstawiła montaż słowno-muzyczny odnoszący się do życia i nauczania bł. Jana Pawła II. Następnie wygłosiłem katechezę.

Bezpośrednim przedmiotem katechezy były kolejne wstępne zdania z Listu Apostolskiego Benedykta XVI: „Porta fidei” (pierwsze była na poprzednim spotkaniu).Zatrzymałem się głównie nad motywem wejścia w bramę wiary, jakim jest słuchanie Sowa Bożego i przyzwolenie ma kształtowanie serca, aby mogła w człowieku dokonać się przemiana prowadząca do życia w komunii z Bogiem i ludźmi. Tym samy spełnia się pierwotny zamysł Boży stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże.

W katechezie odniosłem, się też do sformułowania, jakiego w swoim przedstawieniu użyła młodzież. To sformułowanie brzmiało: „okulary Ewangelii”. Na kanwie tego sformułowania rozwinąłem wątek „innego widzenia”, jakie było obiecane Abrahamowi wezwanemu do wyjścia ze swej ziemi, ze swego środowiska rodzinnego i z domu swego ojca (zob. Rdz 12,1). Z tego wynikają konkretne postulaty w dziedzinie formacji i edukacji. To może być szczególnym zadaniem w szkołach noszących imię bł. Jana Pawła II.

Na zakończenie wywiązała się dyskusja. Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli ją kontynuować tutaj na blogu.

Bp ZbK


css.php