Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Uroczystość Matki Bożej jako naszej Matki, która czczona w naszym Narodzie od kilku stuleci, wskazuje nam, jak służyć Bogu i człowiekowi. Uczy Ona, jak pojmować swoje życie, by nie było ono tylko „swoim”. Nie jest bowiem dobrze, gdy „człowiek” (Adam) jest sam dla siebie (zob. Rdz 2,18). Człowiek potrzebuje „pomocy”, aby być wyprowadzanym z tego bycia dla siebie i wprowadzanym w koncepcję życia i prowadzanie życia we wspólnocie z drugimi, we wspólnocie na wzór – obraz i podobieństwo samego Boga, który jest wspólnotą Osób i który daje człowiekowi udział w tym Jego życiu i w tej Jego komunii.

Maryja jest stworzeniem, które stało się i zostało powołane przez Boga, aby być przed Bogiem i przed człowiekiem, jako Ta, która służy naprawieniu tego, co zepsuł grzech. W grzechu bowiem człowiek nie tylko okazał się „sam dla siebie”, ale nawet zanegował w sobie tę przedziwną wspólnotę i komunię poznania Boga, w jakiej Bóg dał człowiekowi udział. Za namową kusiciela sięgnął bowiem po „swoje poznanie dobra i zła”

Liturgia stosuje słowa Pisma świętego mówiące o Mądrości Bożej do Maryi. To Ona jest tą, która jest przed Bogiem, jest wśród stworzenia i dla stworzenia, by stworzeniem mogło odzyskiwać swoją prawdę przed Bogiem i swoją godność jako dzieło Boga.

 

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło,
jako początek swej mocy, od dawna.

Ja byłam przy Nim mistrzynią,
rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim,
igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich (Prz 8,22.30n).

Ukoronowaniem dzieła stworzenia był człowiek. W perspektywie dzieła Odkupienia Maryja otrzymuje specjalną rolę, jako ta, która staje się narzędziem czy drogą przyjścia Boga do ludzi.

 

1. Arcydzieło stworzenia – Mistrzyni

Najpierw objawiała się Mądrość Boga w tym wszystkim, co Bóg stworzył i jak urządził świat. W szczególności jak wyposażył człowieka i jak go obdarzył swoją bliskością. Czytaj więcej…


css.php