W Niedzielę, w którą obchodzimy w Polsce Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego czytamy bardzo znamienny fragment Dziejów Apostolskich. Jest to prolog drugiego dzieła św. Łukasza, które podejmuje treści i przesłanie pierwszego jego działa, jakim jest  Ewangelia. Ten prolog nie tylko wprowadza Dzieje Apostolski, ale stanowi łącznik i nawiązanie do wydarzeń opisanych w Ewangelii. Tym samym zostaje ukazana ciągłość historii zbawienia w tym, co było jej wypełnieniem w działalności i Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa i tym, co jest jej kontynuacją i urzeczywistnianiem w dziejach pierwotnego Kościoła rzutujących na dzieje Kościoła aż do końca czasów.

Trzeba było, aby Jezus, dokonawszy dzieła zbawienia, odszedł spośród nas ludzi, i był w inny sposób obecny między nami. Jest to Jego obecność jako jednego z nas, ale Wywyższonego i tym samym wskazującego nam nasze docelowe miejsce. Idąc do Ojca właściwe nas nie opuścił. Podobnie jak we Wcieleniu wychodząc od Ojca, aby być wśród nas, nie opuścił Ojca. Tym, który nas „przekonuje” o obecności Wywyższonego Pana jest Duch Święty. To On nam przypomina wszytko, co Jezus nam powiedział i objawił. My zaś mamy szansę uczyć się słuchania natchnień Ducha Świętego i korzystania z Jego mocy. Nie zawsze jednak jest to dla nas tak oczywiste. Nie zawsze tego oczekujemy. Często mamy, podobnie jak Apostołowie przed Zesłaniem Ducha Świętego, pytania, w których wyrażamy potrzebę rozwiązania naszych oczekiwań i problemów. Apostołowie wówczas pytali Jezusa:

Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?
Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,
ale gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc
 i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,6,nn).

 

To pytanie skierowane do Jezusa przez uczniów jest znakiem tego, że oni jeszcze nie rozumieli misji Jezusa. Potrzebowali światła na rozumienie tego, co stało się z Jezusem, w Jezusie i przez Jezusa, oraz rozumienia tego, co to wydarzenie Jezusa niesie dla ludzi.

1. Dlaczego jeszcze nie rozumieli ?

Stawiamy tak pytanie, chociaż wiadomo, że nie będziemy w stanie dać jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi. Możemy tylko wskazać kierunek szukania jej. Faktem jest, że uczniowie doświadczyli co prawda już tego wielkiego wydarzenia, które otwierało im oczy na rozumienie Jezusa. Czytaj więcej…


css.php