Dzisiejszy dzień zgłębialiśmy prawdy które odnoszą się do Tajemnicy Wcielenia, tzw. ukrytych lat życia Jezusa, w więc dzieciństwo i Jego życie do czasu publicznego wystąpienia w Nazarecie.

Zaczynając od ostatniego etapu udaliśmy się na miejsce synagogi w Nazarecie, do której Jezus – swoim zwyczajem – uczęszczał i gdzie rozpoczął swoją publiczną działalność (Łk 4). Dziś na miejscu ówczesnej synagogi stoją dwa kościoły. Jeden, który jest do odwiedzania jako synagoga (jest to zrekonstruowany kościół sięgający epoki Krzyżowców) a drugi to kościół greckokatolicki, który służy tej wspólnocie.

Wysłuchaliśmy katechezy i wyjaśnień pomagających lepiej zrozumieć to wydarzenie, które inauguruje publiczną działalność Jezusa. Z jednej strony czynił to, co czynił każdy dorosły Żyd, a z drugiej wszystko to, co czynił i co mówił, było inne od oczekiwań Jego współziomków.

Eucharystię celebrowaliśmy w kościele pw. Św. Józefa, obok bazyliki Zwiastowania NMP. Czytaliśmy przewidziany na uroczystość św. Józefa fragment Listu do Rzymian, który mówił o Abrahamie i jego usprawiedliwieniu przez wiarę oraz o darze potomstwa(Rz 4). To słowo odnosi się dobrze do sytuacji Józefa, przedstawionej w Ewangelii wg św. Mateusza (1,19). Czytaj więcej…


css.php