Dziś, 20 stycznia 2012 roku o godz. 11:15 odbyła się audiencja u Ojca Swiętego Benedykta XVI dla Członków Drogi Neokatechumenalnej. Miała miejsce w auli Pawła VI (sala Nervi). Okazją było zatwierdzenie przez Konkregację dla spraw Kultu i Sakramentów Dyrektorium Liturgicznego. Jest to ważny moment dla Drogi po poprzednim zatwierdzeniu (2008) Dyrektorium Katechetycznego. O wadze tego dokumentu i w ogóle o wadze liturgii w ramach DN napiszę później więcej.

Drugą okazją bylo wysłanie kolejnych prezbiterów i rodzin na misje Ad Gentes. Siedemnastu prezbiterów otrzymało z rąk Papieża krzyże misyjne. Było też około 40 rodzin, które idą na misje w ramach Ad Gentes. Misja Ad Gentes obejmuje niektóre kraje Europy (np. Francję, Wielką Brytanię, Estonię), kraje Afryki (np. Gabon), Stany Zjednoczone a także Australię.

Bezpośrednio przed audiencją został odczytany przez Bpa P. Klemensa, sekretarza Rady do spraw Swieckich dekret odnoszący się do liturgii – po ustaleniach z Konkregacją do spraw Kultu i Sakramentów. Obecny był też Prefekt tejże Kongregacji Kardynał Canizares. Miałem okazję dłużej porozmawiać z nim na temat liturgii.

Audiencja Z Ojcem Swiętym trwala około godziny. Papież wysłuchał przedstawienia przez Kiko zgromadzonych uczestników audiencji. Zostały też zaprezentowane dwa fragmenty z Symfonii: La Spada i Resuscito.  Następnie Ojciec Swięty skierował swoje przeslanie oraz pobogosławił krzype misyjne i wręczył je idącym na misje prezbiterom. Modlitwą „Ojcze nasz” i Błogosławieństwem Apostolskim została zakończon audiencja.

Aula Pawła VI była wypełniona po brzegi.

Więcej napiszę później.

Pozdrawiam z Rzymu. Obejmuję modlitwą wszystkich Blogowiczów i wszystkich Diecezjan!

Zachęcam do wymiany myśli szczególnie osoby z DN, które brały udział w audiencji.

Bp ZbK


css.php