Dziś w Grębkowie spotkałem się – jak każdego roku – z Dyrektorami i Nauczycielami Szkół im. Bł. Jana Pawła II. Spotkanie miało miejsce w Grębkowie, w tamtejszej Szkole. W katechezie mówiłem o potrzebie świadomości formowania dzieci i młodzieży w świetle Ewangelii. Nie jest to zadanie, jakie szkoła ma wypełniać wprost. Ale w szkołach noszących imię bł. Jana Pawła II jest to element wprost narzucający się.

Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży takim duchu jest możliwe tylko pod warunkiem, że sami wychowawcy są o tym przekonani i mają w sobie doświadczenie tego, co ze sobą niesie Ewangelia. Dziś, w kontekście tylu zmagań kulturalnych i pseudo-kulturalnych, gdy zostają postawione pod znakiem zapytania najbardziej podstawowe wartości i zasady, potrzebne jest jasne rozeznanie w tym co z jednej strony jest zagrożeniem a z drugiej, co niesie ze sobą Ewangelia. W tym celu konieczne jest przekonanie u wychowawców, że zasadniczym jest odnoszenie ucznia do Osoby Jezusa Chrystusa, by stawał się Jego uczniem. Dokonuje się to głównie przez obwieszczanie kerygmatu, czyli Dobrej Nowiny, w konsekwencji czego może rodzić się postawa wiary, a nie tylko pewne zachowania religijne.

Zatrzymaliśmy się dłużej nad sprawą potrzeby i wręcz konieczności głoszenia kerygmatu i to najpierw dorosłym. Dopiero oni, sami dotknięci i przeniknięci, mogą wpajać te treści swoim dzieciom i wychowankom.

Pod koniec spotkania wprowadziłem w zagadnienia związane z naszym II Synodem Diecezjalnym.

Zachęcam do kontynuowania tutaj na blogu wymiany zdań. Stawiania pytań czy proponowania rozwiązań i sugestii w różnych dziedzinach życia, które zostały poruszone czy tylko dotknięta.

Pozdrawiam wszystkich Uczestników spotkania i wszystkich Nauczycieli

Bp ZbK


css.php