W dniu dzisiejszym (1 września 2011 r.) w Garwolinie spotkałem się z Kanonikami Kapituły Garwolińskiej i Członkami KonwentuLux Christi” przy Kolegiacie Przemienienia Pańskiego . Obecne byłya tkże Osoby, które z racji zainteresowania czy stanowiska chcą włączyć się w realizacją treści związanych z powołaniem tejże Kapituły i tego Konwentu. Myślą przewodnią jest zgłębianie nauki wynikającej z Ewangelii, by ją wnosić we wszystkie  życiowe sfery naszej codzienności.

Główne przesłanie, jakie wynika z Objawienia, to świadomość obecności wśród nas Imienia Boga i Jego mocy – czyli Tego, który JEST. On JEST tak, żebyśmy my byli i mieli życie. On JEST, żeby obdarzać nas życiem, żeby wokół Niego mogła być radość życia.
To Imię Boga uzyskało całą pełnię w Jezsuie – czyli Tym, który JEST, by zbawiać człowieka zagubionego w sobie, zagubionego przez grzech. Imię JEZUS oznacza Bóg jest zbawieniem, Bóg jest tym, który zbawia. On przyniósł i obwieścił Ewangelię. On wydał samego siebie i w ten sposób przybliżył nam Boga oraz dał też nam udział w przeżywaniu bliskości i mocy Boga. W tym objawieniu się mocy Boga człowiek odkrywa rolę tego wszystkiego, czym są jego moc i zdolności z jednej strony i czym są jego momenty słabości i grzechu a nawt tegi, co nazywamy ludzką przegraną, z drugiej.
Te prawdy nabierają szczególnego wyrazu i aktualności wtedy, kiedy jesteśmy konfronotowani z tym wszystkim, co nazywamy krzyżem. To tutaj, to znaczy w blasku tajemnicy Chrystusowego krzyża olśnionym prawdą zmartwychwstania, tkwi tajemnca prawdy i nauki obwieszczonej w Ewangelii. To stąd płynie moc takiego życia, by je rozumieć jako służbę dla innych – jako niesienie światła Ewangelii tym, którzy się zagubili, którzy cierpią z powodu niewoli siebie (uwikłania się sobą). Każdy czyni to stosownie do swego stanu i sytuacji życiowej. Ewangelijna perspektywa to perspektywa wolności. 
W takim duchi członkowie Kapituły i Konwentu chcą sami przeżywać nauczanie Kościoła i nim dzielić sią z innymi.  

Zapraszam uczestników spotkania i także wszystkich, których wspomnanie treści zainteresują, do wymiany myśli, do stawiania pytań i wnoszenia sugestii.

Z  pozdrowieniem

Bp ZbK


css.php