Ziemia Święta (2) – Nazaret (110707)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiejszy dzień, czwartek, 7  lipca, przeżywamy w kontekście Nazaretu, a w szczególności dwóch wydarzeń: Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie oraz wydarzeia, które miało miejsce na początku publicznej działalności Jezusa.

Pierwszewydarenie jest zazwczaj dobrze znane. Jedakże jest to wzruszające przebywać i modlić się przed grotą Zwiastowania. To tuaj ma poczętek etap dopełnienia si zbawienia przez Wcielenie Syna Bożego dzięki przyzwalającemu na wszystko oddaniu się Maryi, wyrażonym w słowach: Niech mi się stanie według Twego Słowa.

Trudniejszym do zrozumienia i przyjęcia jest drugie wydarzenie, które św. Łukasz opisuje w swej Ewangelii (Łk 4).  W tej chwili nie chcę tego szeroko rozpracowywać – może później znajdzie się więcej czasu. Jezus po wyjściu z Nazaretu, udał się do Kafarnaum. Tam dokonał pierwszych cudów i rozpoczął swoje „nowe” życie.  Następnie wrócił do Nazaretu jako swój, czyli mieszkaniec, który w Nazarecie się wychował i dorósł do swojej misji. Jednakże wrócił już jednocześnie jako „inny”. Jego współziomkowie Go podziwiali, oczekiwali cudów, jakich dokonał w Kafarnaum, a On im zaczął przepowiadać Dobrą Nowinę. Byli zachwyceni i zdumieni, a jednocześnie patrzyli na Niego z odrzuceniem, bo nie spenial ich oczekiwań.

Proklamowaliśmy to słowo z Ewangelii Łk właśnei w tej synagodze. Zrobiłem na ten temat katechezę dla wszystkich uczestników. zatrzymaliśmy się w modlitwie – rozważając, co to wszystko znaczy dzisiaj dla nas.

 Po południu udaliśmy się do miasteczka Safed. Jest to typowo żydowskie miasteczko, zamieszkane prawie wyłącznie przez Zydów, zachwujące swoje stare tradycje, z wieloma synagogami. Stara część miasta zachowała w dużi ej mierze swój dawny charakter. Jest to też miasto artystów, w którym odbywają się liczne wystawy i wernisaże ekspozycje sztuki. Z cytadeli tego miasta rozciąga się piękna panorama w kierunku południowo wschodnim na Jezioro Galilejskie a w kierunku północno wschodnim na góry Hermonu.

Do sprawy „programowego” wystąpienia Jezusa w synagodze w Nazarecie postaram się jeszcze wrócić.

Bp ZbK


css.php