W Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie spotkałem się dzisiaj z Uczestnikami rekolekcji oraz Osobami, które wspomagają ten Dom. Wygłosiłem katechezę na temat: „Rodzina podmiotem ewangelizacji”. Położyłem jednak najpierw akcent na rodzinę jako „przedmiot” ewangelizacyji czyli odbiorców Ewangelii. Zeby być podmiotem ewangelizującym, konieczne jest najpierw przyjęcie Ewangelii i rozpoczęcie przeżywania jej w sobie. Mówiłem o tym odnosząc się do tekstu Rz 1,1, który w polskim przekładzie BT – i nie tylko – nie jest adekwatny. Wprowadza bowiem słowo „głoszenia”, Tymczasem tekst oryginalny mówi o przeznaczeniu do Ewangelii. Jest to trochę niezrozumiałe dla tych, którzy mało rozumieję fakt rzeczywistości, jaką jest Ewangelia i kerygmat (zob. Rz 1,16).  Adekwatne w tym względzie są przekład m.in Wujka, przekład ekumeniczny z 2001.

Następnie wprowadziłem w konieczność rozróżniania między religijnością a wiarą. W dalszej części katechezy przedstawiłem różne aspekty inicjacji chrześcijańskiej w łonie rodziny wskazując przede wszystkim na rolę męża i ojca oraz żony i matki. Nie starczyło czasu, aby szerzej te aspekty rozwinąć. Pozostawiamy to na następny raz.
Po katechezie była Eucharystia i agapa.

Zachęcam uczestników – i nie tylko – do podzielenia się swoimi przemyśleniami, wrażeniami i sugestiami.

Pozdrawiam

Bp ZbK

Posłuchaj katechezy i homilii


css.php