Podejmujemy dziś ciąg audycji w naszym Radio, podczas których chcemy zaznajomić się bliżej z przesłaniem Adhotracji posynodalnej Benedykta XVI o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła: „Verbum Domini”. Miałem zaszczyt i szczęście uczestniczyć w tym Synodzie. Było to XII Zgromadzenie Zwyczajne, które odbyło się  jesienią 2008 r. Mam w pamięcie wiele dyskusji i przeżyć. Z tym też w miarę możliwości będę się dzielił podczas audycji. Audycje na temat wspomnianej adhortacji będziemy prowadzili w ramach naszego cyklu „Rozmowy o życiu”. Moim zamiarem jest, byśmy poświęcili temu tematowi audycję w pierwszy wtorek  każdego miesiąca. Naturalnie mogą wystąpić powody, który nas skłonią do zmiany co do tego harmonogramu.

Adhortacja składa się z trzech części. Pierwsza jest o Słowie Bożym (Verbum Dei) w ogólności. Druga część o Słowie Bożym w Kościele (Verbum in Ecclesia). Trzecia natomiast o Słowie Bożym w świecie (Verbum in mundo).

Podejmujemy nasze wspólne czytanie i komentowanie tego dokumentu od drugiej części. Jest ona dla nas najbardziej aktualna. Oczywiście nie będziemy abstrahować od pozostałych części. Skupimy się jednak na drugiej.

Spodziewam się, że do rozmów na antenie włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.
Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Posłuchaj audycji : http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=7445


css.php