Czytamy dalszy fragment Ewangelii wg św. Łukasza który opowiada o kolejnym wydarzeniu, jakie miało miejsce podczas drogi Jezusa do Jerozolimy (17,11-19). Oto dziesięciu trędowatych wyszło Jezusowi naprzeciw prosząc o litość nad nimi: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”.

Byli trędowaci. Byli wykluczeni ze społeczności. Mieli życie zupełnie inne od tego, jakie przebiegało we wspólnotach rodzin, wsi, miasteczek. Byli także wykluczeni ze społeczności religijnej. Dopiero stwierdzenie wyleczenie czy uzdrowienia z trądu przez przedstawiciela religijnego – przez kapłana – mogło przywrócić im miejsce w społeczności.

Na ich widok i ich błagalne wołanie o litość Jezus poleca im:  

Idźcie, pokażcie się kapłanom.
A gdy szli, zostali oczyszczeni
(Łk 17,14).  

Możemy sobie wyobrazić radość tych, którzy widzieli i doświadczali, jak ich ciało przybierało wolny od trądu wygląd. Zrozumiałe więc jest, że spieszyli, by jak najwcześniej pokazać się kapłanom i zostać uznanym za oczyszczonych i tym samym mieć prawo powrócić do społeczności. Do życia we wspólnocie. 

1. Jeden z nich wrócił do Jezusa chwaląc Boga i dziękował Jezusowi

Postawa i gest tego jednego – na tle pozostałych dziewięciu – wskazuje na jego inne postrzeganie uzdrowienia, jakiego doświadczył, niż u pozostałych dziewięciu. To jego uzdrowienie było tak wielkie w jego wnętrzu, że nie uważał za najbardziej konieczne i naglące uzyskanie od kapłanów jakby certyfikatu oświadczającego, że jest zdrowy, Czytaj więcej…

Podejmujemy dziś rozmowę związaną z pierwszą katechezą 3 roku w programie „Chrzest w życiu i misji Kościoła„. Temat tej katechezy brzmi: „Zanim wejdziesz do Ziemi Obiecanej.

Ziemia Obiecana jest kresem wędrówki z niewoli. Jest punktem docelowym wyzwolenia. Wejście do niej dokonuje si po długiej wędrówce. Nie oznacza to jednak tylko przekroczena pewnej bramy, by znaleźć się w nowym środowisku. To w człowieku muszą dokonać się pewne zmiany. Przemiana jego myślenia i wprowadzenie w nowy styl działania.

Ziemi Obiecana jest bowiem jakby stale zajęta przez obce narody. Trzeba ją zdobyć – właściwie to stale zdobywać. Trzeba wziąć rozbrat z tymi obcymi narodami i ich bóstwami. Konieczne jest nie tylko odwrócenie się od tych idoli, ale także zgoda na ich zniszczenie. Więcej: współudział w ich niszczeniu. Sami bowiem ich nie zniszczymy, a z drugiej strony nie zostaną zniszczone bez naszego przyzwolenia i współudziału. Gdy bowiem próbujemy zniszczyć je sami, łatwo budujemy nowe. Jeśli zaś ktoś chce je w nas zniszczyć, a my nie dajemy na to przyzwolenia, to dochodzi do tego, że broniąc siebie, bronimy swoich idoli i pozostajemy w ich niewoli.

Ziemia Obecana to przestrzeń spotkania z Bogiem we własnym życiu, które dokonuje się tam, gdzie człowiek – posłuszny Słowu Bożem i tym, którzy w imieniu Boga działają, tzn. prowadzą zgodnie ze Słowem Bożym – pozwala Bogu na spełnianie się w nim Bożego zamysłu i Bożej woli. Jest to uczenie się i zdobywanie wolności od siebie – i tym samym od swoich idoli, a odkrywanie sensu uległości i posłuszeństwa wobec Boga. Spełnia się wtedy to, co Jezus wypowiedział w Błogosławieństwach: Błogosławieni (szczęśliwi) cisi, albowiem oni posiądą ziemię (Mt 5,5).

Jeśli więc myślimy o szczęściu, o błogosławieństwie, o tym wszystkim, co wejście do Ziemi Obiecanej wyraża i symbolizuje, musimy się zastanowić, czy nas to interesuje. Muszę się zastanowić, czy ja chcę, aby we mnie nastąpił nowy porządek i przewartościowanie wszystkiego. Czy ja chcę – czy na to się godzę, aby zostały zniszczony wszystkie idolw, które mnie trzymają w różnych niewolach. Jeśli na to się godzę, Pan Bóg prowadzi to przez Mojżesza, przez Kościół, przez wspólnotę, przez bliźnich, przez różne wydarzenia.

Spodziewam się, że do rozmów na antenie włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.

Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Posłuchaj audycji:

http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=6826

Poznańskie Forum Duszpasterskie (101002)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Na zaproszenenie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, wziąłem udział w Poznańskim Forum Duszpasterskim pod hasłem „W Komunii z Bogiem„, które odbyło się 2 października 2010 roku w auli Politechniki Poznańskiej organizowane i prowadzone przez Akcję Katolicką.

Tematyka dotyczyła programu duszpasterskiego na nowy rok duszpasterski, tj. od I Niedzieli Adwentu tego roku kalendarzowego. 

Arcybiskup S. Gądecki mówił o Słowie Bożym w budowaniu i przeżywaniu wspólnoty kościelnej i komunii z Bogiem. Ja wygłosiłem referat na temat: Dawanie świadectwa wiary w Boga w ruchach i stowarzyszeniach.  Inne referaty poruszały dziedziny duchowości i pracy Akcji Katolickiej,  roli przeżywania wspólnoty małżeńskiej na drodze do wspólnoty z Bogiem, wychowania chrześcijańskiego w rodzinie, szkole i kościele. 

Całość spotkania była interesująca.

Poza oficjalnymi wystąpieniami i punktami programu ważne i intersujące były także te prywatne, przypadkowe i podobne spotkania – niektóre po latach.

Otwieram ten wpis, aby umożliwić dalszy kontakt z Osobami spotkanymi i zainteresowanymi poruszonymi zagadnieniami.

Z  pozdrowieniem

Bp ZbK

Zobacz także:

http://podlasie24.pl//wiadomosci/z-kraju/poznanskie-forum-duszpasterskie-z-udzialem-biskupa-siedleckiego-4a49.html

Tam dźwiękowa wersja wystąpienia

Kolejna, już 27 Niedziela roku C. Czytamy dalszy fragment Ewangelii wg św. Łukasza (17,5-10), mówiący o Jezusie, który zmierza do Jerozolimy. W czasie tej drogi Jezus poucza swoich uczniów. Tłumaczy im wydarzenia i w przypowieściach poucza ich o sensie chrześcijańskiego życia. Uczniowie stawiają Mu też pytania, na które Jezus reaguje i odpowiada. Te odpowiedzi nie zawsze są prostymi receptami. Zazwyczaj Jezus ukazuje w nich w sposób zaskakujący prawdy o kroczeniu za Nim. Tak jest właśnie w czytanej tej niedzieli perykopie. Uczniowie poprosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Jezus na ich prośbę odpowiada w sposób zachęcająco-warunkowy, który musi ich pobudzić do myślenia i stawianie sobie dalszych pytań: 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
 powiedzielibyście tej morwie:
„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”,
a byłaby wam posłuszna
(Łk 17,6). 

Obraz wiary odniesionej do małego ziarenka gorczycy Jezus uzupełnia obrazem sługi, który po powrocie od swej zwyczajnej pracy bywa stawiany wobec innych zadań, które mogą wydawać się niesprawiedliwe. Nie rozpatrujemy w tej chwili relacji między sługą a jego panem z punktu widzenia społecznego. Te przypowieści czy porównania służą Jezusowie do wyrażenia potrzeby wzrostu posłuszeństwa wiary. O to bowiem uczniowie prosili.

1. Obraz ziarnka gorczycy

Ziarnko gorczycy, o którym Jezus mówi, to jedno z najmniejszych ziaren, które jednak wyrasta jako spora roślina (zob. Mk 4,31n). Mówiąc o tym małym ziarenku, które ma w sobie moc wzrastania i rozrastania się w znaczną roślinę, Jezus wskazuje na bardzo niepozorny punkt wyjścia procesu wzrastania. Czytaj więcej…

Ostatnio jawi się wiele tematów, w których mówi się o miejscu Kościoła w społeczeństwie a w szczególności w odniesieniu do jego stuktur czy misji.  Jawią się też różne inicjatywy, które chcą nadać jakby swój bieg sprawom, które jednak nie zawsze są przejawem realizacji misji Kościoła, choć do tego pretendują. Są wydarzenia i zagadnienia związane z misją Kościoła, które wymagają wyjaśnień czy naświetlenia.

Dziś w studio KRP zamierzamy poruszyć niektóre z następujących spraw:

1. Postulat intronizacji Chrystusa na króla Polski
2. Konsekwencje tzw. obrony krzyża smoleńskiego.
3. Wolność sumienia i wyznania, a postulat tzw. tolerancji, czyli sprawa minister Radziszewskiej
4. Sprawa komisji Majątkowej.
5. Religia w szkole czy w salkach przykościelnych
6. Czy Kościół jest poddawany represjom ze strony szeroko pojętej władzy, czy też jest upolityczniony.

 

Mam nadzieję, że wywiąże się właściwa wymiana zdań i będziemy mieć okazję do pogłębienia naszej  znajomości problemytki rodzinnej. 

Spodziewam się, że włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.

Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Bp ZbK

« Poprzednia strona

css.php