W piątą Niedzielę Wielkiego Postu roku C czytamy Ewangelię, o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. Kobieta ta została przyprowadzona przez uczonych w Piśmie i faryzeuszy przed nauczającego w świątyni Jezusa. Jest to więc w oczach wszystkich zgromadzonych wokół Jezusa moment, w który Jezus zostanie skonfrontowanym z nauczaniem Mojżesza. Według Prawa Mojżeszowego kobieta dopuszczająca się takiego grzechu, miała podlegać karze ukamienowania. Tego oczekują uczeni i faryzeusze. Jak zapisał Ewangelista nie tyle chodziło im o prawdę i sprawiedliwość, ile raczej o wystawienia Jezusa na próbę.

Jezus bowiem nauczał – jak możemy wnioskować z całości Ewangelii – przedstawiając Boga jako miłosiernego Ojca. Teraz oto był przypadek tak ewidentnego przekroczenia Prawa, że zastosowanie nauki Jezusa wobec tej kobiety, byłoby wykroczeniem przeciw Prawu. Było więc jakby pewne, że Jezus ze swoim nauczaniu o miłosiernym i przebaczającym Bogu znajdzie się w przysłowiowym ślepym zaułku. Będą mogli Go oskarżyć o łamanie Prawa Mojżeszowego, albo Jezus musi odstąpić od tego, czego dotychczas nauczał. Wówczas Jezus wypowiedział słowa, które stały się rozwiązaniem i otwarły wszystkim oczy nie tyko na to, co uczyniła kobieta, ale także na wszystko, co jest w sercu każdego człowieka. Każdemu dał także szansę przystąpienia do siebie jako jedynego zbawcy, który nie potępia. Jezus podniósł się i powiedział do oskarżycieli:

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień (J 8,n). 

Proste słowa, które odwróciły kierunek zaplanowanego przez uczonych w Piśmie i faryzeuszy scenariusza i nadały mu nowy przebieg. Słowa Jezusa oderwały spojrzenie od usilnej próby zestawienia kogoś, w tym przypadku oskarżanej kobiety, z prawem, by go potępić i skierowały spojrzenie naprawdę w człowieku, w każdym człowieku, a w szczególności w  człowieku, który stosując prawo próbuje oskarżyć drugiego człowieka.  

1. Zaczęli odchodzić

Uczeni w Piśmie usłyszeli słowa Jezusa: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. To proste pytanie postawione przez Jezusa i tym samym przyzwolenia na wykonanie egzekucji, wstrząsnęło sumieniami uczonych w Piśmie. Czytaj więcej…


css.php