Myślę, że  także to dzisiejsze nasze spotkanie w Białej Podlaskiej jest godne uwagi i godne podzielenia się tym, czego Pan Bóg dokonuje w naszym życiu.

To świadectwo może pomóc tylu naszym siostrom i braciom, którzy borykają się ze sobą, tzn. ze swoim problemem  i nie znają drogi wyjścia.

Zachęcam do tej posługi. Pan obdarował nas, bądźmy szczodrzy wobec naszych braci i sióstr! Możemy pomagać pozostając nadal anonimowymi, a jednocześnie tworząc nową wspólnotę, która wspiera i pomaga potrzebującym. 

Bp ZbK

Zachęcam uczestników spotkania i wszystkich członków Domowego Kościoła, szczególnie z naszej Diecezji, by na tej stronie dawali świadectwo swego doświadczenia namaszczenia, o który mówiliśmy czy też wogóle swego doświadczenia chrześcijańskiego życia. 

Tak  bardzo potrzebne jest świadectwo życia chrześcijańskiego a zwłaszcza chrześcijańskiej rodziny – Kościoła Domowego.

Proszę więc o to świadectwo!

Bp ZbK

W drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim czytamy po raz kolejny w tym świąteczny czasie Prolog Ewangelii św. Jana. Chcę zwrócić na końcową część tej perykopy, która wskazuje na wielkość daru przyniesionego czy dokonanego przez Boga w Jezusa Chrystusie jako wcielonym Słowie. Ta wielkość zostaje ukazana m.in. także przez zestawienie z darem, jakim było Prawo dane przez Mojżesza. To Prawo przecież oświeca drogi człowieka, jak to szczególnie jest wysławiane w Psalmach i jak to się dzieje w rzeczywistości wszędzie tam, gdzie człowiek w swojej ułomności odnosi się do tego Prawa i dokłada wszelkiego rodzaju wysiłków, by stosować się doń w swoim życiu. Na tle tego daru Prawa jawi się nowy dar: łaska. Tak oto formułuje św. Jan: 

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa
(J 1,16n). 

Gdy św. Jan mówi o pełności, odnosi się do Jezusa Chrystusa, jako Wcielonego Słowa, o którym św. Jan Chrzciciel dał następujące świadectwo: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. To Jezus był wcześniej od Jana jak odwieczne Słowo i Syn Ojca. To w Nim była i jest zawarta cała pełnia Bóstwa. To On daje nam ludziom dostęp do tej Pełni przez przedziwną drogę swego uniżenia w przyjęciu ludzkiego ciała. 

1. Co otrzymujemy?

Otrzymaliśmy łaskę po łasce. Przekład greckiego wyrażenia kai charin anti charitos może być rozumiany jako pewien ciąg łask, czyli jak to mamy w powyższym tłumaczeniu łaskę po łasce, lub łaskę za łaską, tzn. ciąg różnych łask i to w stopniu wstępującym, a więc coraz to większe łaski. Możemy też rozumieć to wyrażenie jako wskazujące na intensywność czy totalność: otrzymaliśmy łaskę w stopniu maksymalnym. Można to rozumieć następująco: otrzymaliśmy łaskę na miarę łaski Boga. Czytaj więcej…


css.php