Synod 2008 (18)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kilka wiadomości z ostatniego dnia obrad XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Przed południem miała miejsce 23. sesja plenarna – była to już ostatnia. Podczas tej sesji została dokończona prezentacja propozycji. Po odczytaniu wszystkich odbyło się głosowanie, w którym można było wyrazić kolejno wobec każdej propozycji swoje „za” lub „przeciw” lub też wstrzymać się od głosu. Nie można już było zgłaszać poprawek. To głosowanie odbyło się systemem  elektronicznym. Nie jest to głosowanie definitywne czy oficjalne, lecz ma ono charakter orientacyjny. Głosowanie ostateczne dokonuje się bowiem na piśmie i to miało miejsce w drugiej części dzisiejszej sesji. Głosowanie oficjalne dokonuje się przez imienne przekazanie schedy, czyli książeczki z postulatami podpisanej przez każdego z Ojców synodalnych. Każdy z ojców synodalnych został po imieniu wywołany i wypowiadał po łacinie formułę „adsum” (czyli jestem, jestem na miejscu czy jestem do dyspozycji), a następnie oddawał swoją schedę posługującym, którzy składali do przygotowanej urny. W przypadku nieobecności kogoś z ojców, schedę przez niego podpisaną mógł oddać ktoś w jego imieniu (kilku było chorych). Czytaj więcej…


css.php