Synod 2008 (15)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kolejny, czternasty, dzień obrad XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów minął pod znakiem „propozycji”. Na porannej, 20. sesji plenarnej, została przedstawiona lista propozycji – elenchus unicus propositionum. Uczynili to relator generalny tego synodu, Kard. Marc Ouellet (Kanada, Quebeck) i sekretarz specjalny tego synodu, Abp Laurent Monsenguwo Pasinya (Afryka, Kinshasa). Przedstawili oni ponad 50 propozycji wybranych z ponad 250, jakie zostały skierowane do Sekretariatu w pierwszej fazie prac w circuli miniores. Te propozycje zebrane w jedną listę stanowią materiał do dalszej pracy w circuli minores, a ostatecznie zostaną przyjęte lub nie w głosowaniu w ostatni dzień obrad synodu.

Praca nad propozycjami 

Czas obecny, od dnia dzisiejszego jest głównie przeznaczony do pracy nad udoskonaleniem tych propozycji. Nie można już zasadniczo wprowadzać nowych, lecz te wybrane i przedstawione w owym elenchus unicus, mona poddawać stosownej „obróbce”. Dokonuje się to w każdym z 12 grup językowych. Czytaj więcej…


css.php