Synod 2008 (14)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiejszy dzień w kalendarzu Synodu był przeznaczony na pracę w Komisjach oraz zbieranie w wstępną redakcję propozycji podanych wcześniej przez uczestników circuli minores. Nie było żadnego posiedzenia plenarnego.

Praca Komisji ad nuntium parandum trwała całe przedpołudnie. W pierwszej fazie tej pracy czytaliśmy uwagi i sugestie odnoszące się do pierwszej wersji Orędzia, wyrażone w sobotę przed południem. Było wtedy tych głosów ponad 30. Oprócz tych głosów wypowiedzianych w sobotę w auli synodalnej zostały przedstawione uwagi wyrażone na piśmie. Było ich około stu. Naturalnie były takie, które się powtarzały. W sumie była to jednak duża partia przekazanych treści.  Po wstępnym posegregowaniu i pewnej selekcji tych wszystkich głosów podjęliśmy ich ocenę i wkomponowanie do istniejącej już wersji orędzia.

Dalsze prace nad Orędziem

Po południu ta nowa wersja zostanie dopracowana językowo a następnie przełożona na pozostałe języki (angilelski, francuski, hiszpański i niemiecki). Jako tekst oryginalny orędzia jest uznana wersja włoska. Po przełożeniu na poszczególne języki będziemy czytać te wersje według znajomości tych języków, aby zostały one przez członków naszej komisji zaaprobowane. Ostatecznie Orędzie zostanie przedstawione na auli synodalnej i poddane głosowaniu w piątek przed południem. Czytaj więcej…


css.php