Synod 2008 (11)

by bp Zbigniew Kiernikowski

 Przytaczam dzisiaj moją wczorajszą wypowiedź popłudniową, wygłoszoną w obecności Ojca świętego, w której przedstawiłem to, co robimy w naszej diecezji jeśli chodzi o celebrację słowa. Na razie, co prawda, prowadzę to tylko ja sam, ale mam nadzieję, że z czasem będzie to także prowadzone przez Księży Proboszczów bądź innych duszpasterzy.

 Celebracja Słowa

W moim wystąpieniu odnoszę się do pkt. 27. Relatio post disceptationem (czyli opracowania zbierającego wypowiedzi Ojców synodalnych i audytorów). Jest tam mowa o celebracji słowa przeprowadzanej tam, gdzie z powodu braku kapłana nie można sprawować Eucharystii; jest to więc liturgia słowa, bez Eucharystii. Chcę przy tej okazji wskazać na jeszcze inną rolę celebracji słowa, mianowicie na sprawowanie jej nie z racji niemożliwości celebrowania Eucharystii, czyli jakby w miejsce liturgii Eucharystii, lecz ze względu na Eucharystię – jako przygotowanie do niej. Czytaj więcej…

Synod 2008 (10)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Przepraszam za opóźnienia i braki – spowodowane głównie przez awarię komputera.

Przekazuję kilka najbardziej istotnych informacji z dnia dzisiejszego (081015 – a więc już po części wczorajszego).

Jeden z biskupów w swoje wypowiedzi zwrócił uwagę na potrzebę zmiany struktur Kościoła. Kultura i sposób  przeżywania rzeczywistości społecznej zmieniają się. Kościół nie może pozostać anachroniczny. Jednakże pośród zmieniających się form życia społecznego – także Kościoła – pozostanie jako model uniwersalny pierwotny schemat wspólnoty chrześcijańskiej. Jej podstawowymi elementami są : Słowo – Liturgia – Komunia. Na to wskazuje tekst Dziejów Apostolskich (zob. 2,42 w kontekście). W tym ducuh i w nawiązaniu do tego pierwowzoru powinny być formowane struktury Kościoła.

Ciekawa i bardzo inspirująca – także dla naszego Radia (Katolickie Radio Podlasie ) i prowadzonej prze nie strony jest wypowiedź Przewodniczącego Komisji do Spraw Mediów (Comunicazioni Sociali), Bpa Claudio Maria Celli. Zwrócił on uwagę na zmianę kultury słuchania i jakości zgromadzenie (odbiorców), które słucha. Nie jest to już zgromadzenie bierne , które słucha, lecz jest to zgromadzenia interaktywne. Nadto nie słucha tylko to zgromadzenie, do którego ktoś bezpośrednio mówi, lecz mamy do czynienia z wieloma słuchaczami (odbiorcami) na całym globie ziemskim. Jest to więc komunikacja multimedialna i intermedialna. Słuchacze są nie tylko odbiorcami, ale komunikują się z tym, kto daje podstawowe przesłanie oraz z tymi, którzy je odbierają i na nie reagują – wnosząc w to przesyłanie swój osobisty wkład. Dla mediów katolickich poważnym zadaniem jest odnalezienie relacji z odbiorcami. Pozostanie zawsze aktualnym problem kształtowania opinii publicznej, aby nie była ona podległa tylko byle jakim wiadomościom i informacje, ale stawała się odpowiedzialnym podmiotem przyjmowania, przetwarzania i podawania dalej tych  informacji. Czytaj więcej…


css.php