Synod 2008 (9)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Z powodu awarii komputera, nie mogłem przekazać kolejnej relacji z Synodu. Będę to stopniowo uzupełniał.

Jako że wczoraj rozpoczęły się wypowiedzi audytorów, zamieszczam na razie krótką informację z wystąpienia polskiej audytorki Synodu, Przewodniczącej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, p. Ewy Kusz. W swoim wystąpieniu zwróciła ona uwagę na kondycję człowieka, który jest potencjalnym słuchaczem Słowa Bożego. Aby otworzyć się na to Słowo i odkryć w sobie głód Boga, potrzebuje on – jej zdaniem – zaspokojenia najpierw bardziej podstawowego głodu, czasem głodu chleba, ale coraz częściej głodu bycia wysłuchanym. P. Kusz podkreśliła też konieczność takiej formacji tych, którzy przygotowują się do posługi Słowa lub już ją pełnią, która poprowadzi ich do osobistego spotkania z Bogiem. A zwracając uwagę na to, że świeccy dają świadectwo życia Słowem Bożym w swojej codzienności, a także głoszą to Słowo na różne inne sposoby, zwróciła się do Ojców synodalnych z prośbą o większe zaufanie do świeckich zaangażowanych w życie Kościoła; także o to, by korzystać z ich doświadczenia i z nimi szukać adekwatnych sposób docierania ze Słowem do człowieka, oni bowiem są egzystencjalnie bliżej tych, którym to Słowo jest czy ma być głoszone. 

Dołączam kilka zdjęć: Czytaj więcej…


css.php