Synod 2008 (8)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiejszy, siódmy dzień obrad Synodu, wypełniła 12. sesja plenarna, która miała miejsce przed południem. Oto niektóre zagadnienia, jakie zostały poruszone.

Wypowiedzi

Jedna z pierwszych wypowiedzi dotyczyła zainteresowania w słuchaniu. Mówca użył wymownego porównania. Często ze słuchaniem Słowa dzieje się podobnie, jak z człowiekiem, który stoi na peronie i słyszy przejeżdżające pociągi. Pociągi przejeżdżają, a on nie wsiada. On słyszy tylko łoskot ich kół, ale z nich nie korzysta. Czy pociągi mają wiele wagonów czy tylko kilka – niewielka to dla niego różnica. Podobnie czy ich przejeżdża wiele czy mało. Tak w liturgii skuteczność słuchania nie zależy od długości i wielości czytań, lecz od kontaktu, od spotkania, od zainteresowania, od przygotowania do słuchania.

Mówca wskazał dalej na typowe błędy czynione przepowiadaniu, które zamykają uczestników liturgii na słuchanie. Czytaj więcej…


css.php