Synod 2008 (6)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W dzisiejszej (081010) sesji przedpołudniowej, która była już 8. sesją plenarną, zabrał głos m.in. Biskup Andrzej Suski, biskup Toruński. Głównym przedmiotem wypowiedzi Biskupa Andrzeja Suskiego była parafia, jako miejsce uprzywilejowane słuchania Słowa Bożego. Wyszedł on ze stwierdzenia, jakie wielokrotnie pojawia się w Instrumentum Laboris, że liturgia to miejsce uprzywilejowane. Ta liturgia odbywa się we wspólnocie. Instrumentum Laboris używa często terminu wspólnota, jednak nie precyzuje co ma na myśli. O jaką więc wspólnotę konkretnie chodzi?  Są wspólnoty zakonne, parafialne; są różne wspólnoty wewnątrz parafii. Trzeba to uściślić, może nie tyle teoretycznie, ile praktycznie. To znaczy, jaka wspólnota jest praktycznie wspólnotą, która stanowi podmiot działania jako podstawowa cząstka Kościoła diecezjalnego. Taką wspólnotą jest właśnie parafia.

To wspólnota parafialna ma wszystkie potrzebne i wystarczające struktury, by być miejscem działalności zbawczej – przepowiadania Słowa Bożego i sprawowania sakramentów. Trzeba więc poświęcić szczególną uwagę tej strukturze i tej rzeczywistości, jaką stanowi parafia. Na to zwracał uwagę już dokument Jana Pawła II Catechesi tradendae, z 1979 roku. Czytaj więcej…


css.php