Synod 2008 (5)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Czwarty dzień obrad Synodu. O godz. 9:00 Modlitwa Przedpołudniowa. Homilię wygłosił Kard. Angelo Bagnasco, z mojej, tzn. z włoskiej grupy językowej, w której jestem podczas prac w circuli minores. Dzisiaj nie było takiej pracy. Były tylko posiedzenia plenarne. Właśnie podczas modlitwy całego Zgromadzenia Kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, wygłosił homilię, którą – z pewnymi moimi rozwinięciami – pozwalam sobie przytoczyć. Mam nadzieję, że może być pomocna dla tych, którzy znajdują się w utrapieniu czy w cierpieniu, bądź nie rozumieją historii własnego życia. Radzę przeczytać sobie Ps 79 i 80. Z treści Psalm 80, z dzisiejszej liturgii, jest zaczerpnięta główna myśl i cała pedagogia.

Homilia w Godzinie Przedpoludniowej

 Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą (Ps 80,7). Może to brzmieć paradoksalnie, ale jest to sytuacja uprzywilejowana z punktu widzenia historii zbawienia – jest to kairos, w którym Bóg jest szczególnie oddany i obecny – chociaż wydaje się być nieobecny – by działać; by okazać swoje inne od ludzkich plany i drogi. Jesteśmy biednymi – ontologicznie i często moralnie. Stąd nasze wołanie, jakie znajdujemy w tym samym Psalmie: Powstań o Panie, rozjaśnij nad nami swoje oblicze. Czytaj więcej…


css.php