Synod 2008 (4)

by bp Zbigniew Kiernikowski

        

grupa-synodalna-1.jpg

Na zdjęciu polscy uczestnicy Synodu: Od lewej – Ks. Prof. W. Chrostowski, Bp A. Suski, Abp Marian Gołębiewski, Bp Z. Kiernikowski, P. Ewa Kusz

Kolejny, trzeci dzień obrad Synodu zainicjował nowy etap jego przebiegu. Mianowicie rozpoczęła się praca w circuli minores (w grupach językowych) Takich grup jest 12. Trzy francuskie, trzy angielskie, trzy hiszpańskie, dwie włoskie i jedna niemiecka. Grupy liczą średnio 20 – 25 osób. Biorą w nich udział zarówno ojcowie synodalni (sodales), jak i eksperci (adiutores) i audytorzy (auditores). W czasie obrad synodu będzie osiem takich sesji.

Dzisiaj odbyły się pierwsze posiedzenia poszczególnych grup. Ja jestem w jednej z włoskich grup językowych, razem z Abpem Marianem Gołębiewskim. Na pierwszym spotkaniu grupy należało podjąć pewne procedury formalno-organizacyjne, mianowicie wybór moderatora grupy i relatora. Zadaniem moderatora jest przewodniczenie wszystkim posiedzeniom, udzielanie głosu członkom grupy i ogólnie pilnowanie przebiegu prac grupy, według podanego porządku (ordo). Natomiast zadaniem relatora jest zebranie tego, co zostało przedstawione w ramach pracy grupy i zreferowanie tego w odpowiednim czasie na sesji plenarnej. Moderatorem moje grupy jest kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, a relatorem – bp Salvatore Fisichella, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Czytaj więcej…


css.php