Synod 2008 (3)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kolejny, drugi dzień obrad Synodu, rozpoczął się od modlitwy przedpołudniowej. Homilię wygłosił jeden z biskupów, uczestników Synodu. Ojciec Święty był dzisiaj tylko n na sesji przedpołudniowej.

 aula_synod4.JPG

Zasadniczą część obrad stanowiły głosy ojców synodalnych. Były dwojakiego rodzaju przemówienia: oficjalne wystąpienia i wolne głosy. Oficjalne wystąpienie musi być wcześniej zgłoszone na piśmie. Każdy z ojców synodalnych ma prawo do takiej jednej wypowiedzi. Może ona trwać 5 minut. W ten sposób przemawiało dziś 25 ojców synodalnych. Oprócz tego był także czas na wolne głosy, które są udostępniane w kolejności zgłaszania się (wszystko dzieje się systemem elektronicznym). Czas takich wystąpień  to 3 minuty. Takich głosów było dzisiaj ponad 20.

    aula_synod2.JPG   aula_synod5.JPG   aula_synod1.JPG

Oprócz przemówień rozpoczęły się dzisiaj wybory i głosowania, przez które zostaną ukonstytuowane komisje i inne instytucje tego Synodu, by prowadzić dalej wielorakie prace Synodu.

Tematy, jakie były dzisiaj podejmowane, koncentrowały się wokół roli Słowa Bożego w Kościele. Były poruszane aspekty zarówno praktyczne, a więc te dotyczące sposobu czytania Słowa indywidualnie i w czasie liturgii. Ten drugi aspekt wychodził wielokrotnie z akcentem potrzeby zwrócenia uwagi na właściwy szacunek i poprawność w czytaniu czy w proklamacji Słowa. Czytaj więcej…


css.php