Synod 2008 – (2)

by bp Zbigniew Kiernikowski

bazylika-1.JPG  Kilka słów z dzisiejszych (6. października 2008) obrad 12. Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Był to pierwszy dzień obrad. Wypełniony był więc zagadnieniami wprowadzającymi. Obrady rozpoczęły się celebracją (śpiewem) Godziny Przedpołudniowej. Ojciec Święty wygłosił homilię odnosząc się głównie do tej części Ps 118, jaka jest w dzisiejszej modlitwie. Zwrócił uwagę na rolę Słowa Bożego. Podaję skrótowo kilka myśli z tej homilii.

Słowo ustanowione w niebiosach       

Przez to Słowo wszystko się stało i wszystko w Nim trwa – całe stworzenie ma w tym Słowie oparcie. Jednakże wszystkie stworzone rzeczy mają swoje granice – są ograniczone. Tylko Słowo jest nieograniczone – jest szerokie, jest otwarte, jest komunikujące. Ewangelizacja to nie jest stwarzanie pewnych grup skupionych wokół jakiegoś problemu, idei czy interesu. Lecz jest to wyjście na szerokie wody, wejście w Boży projekt, włączanie człowieka w Boży plan. Odnosząc się do słów Psalmu: Jestem Twoim, Zbaw mnie. Ojciec Święty zwrócił uwagę na prawdę, że zanim człowiek może powiedzieć do Boga: jestem twoim, to Bóg najpierw przyjął człowieka jako swojego. Najpełniej to spełnił w Jezusie Chrystusie. Przyjął człowieczeństwo, aby człowiek mógł odkrywać przynależność do Boga. W Jezusie Bóg powiedział także do mnie, że jest dla mnie, i w ten sposób stał się dla mnie „drabiną” – umożliwił dostęp do Boga. W tym Słowie dokonuje się życiodajne i wieczne przymierze. Dzięki temu Słowu człowiek ma odniesienie do wieczności.

  Po modlitwie Kard. W. Lewada, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w imieniu zgromadzonych Ojców synodalnych skierował kilka słów pozdrowienia do Ojca Świętego. Czytaj więcej…


css.php