Kto się przeliczył ? (27. Ndz A)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Ewangelia 27. Niedzieli jest kolejną przypowieścią Jezusa z ostatnich dni Jego ziemskiego życia skierowaną do arcykapłanów i faryzeuszy. Oni też poznali, że w tych przypowieściach o nich mówił (zob. Mt 21,45). Mimo to nie przyjęli wynikającego nich przesłania. Te przypowieści zapowiadały to, co miało się za kilka dni stać z Jezusem. Jak na Nim i przez Niego miały spełnić się plany Boga dla zbawienia człowieka. Inne było rozumienie tych planów przez ówczesnych zarządców świątyni i inne przez Jezusa. Miało to stać się przez Jego odrzucenie. On, jako posłany Syn Ojca, miał prawo wejść do winnicy i oczekiwać stosownego uznania i uczciwego przyjęcia. Spotkał się natomiast z odrzuceniem. To przeżył na sobie. Jednakże jako odrzucony nie stał się narzędziem zemsty wobec tych, którzy zawinili, lecz dał im możliwość nawrócenia i przynoszenia właściwego owocu w winnicy.  

To jest dziedzic;
chodźcie zabijmy go,
a posiądziemy jego dziedzictwo
(Mt 21,38)

 

Odwieczny problem człowieka

Człowiek po grzechu pierworodnym przywłaszcza sobie prawo do decydowania o sobie w sposób absolutny. Chce decydować o poznaniu dobra i zła. Robi wszystko, by decydować o swoim życiu i być jego panem. Czytaj więcej…


css.php