Dziś, 17 stycznia  w audycji KRP chcemy porozmawiać na temat, kóry dotyka wielu – chodzi o zamieszanie wywołane nowymi przepisamy dotyczącymi refundacji leków i tym wszystkim, co wokół tej sprawy się dzieje.

Zachęcam do wnoszenia swoich doświadczeń – szczególnie trudnych czy bolesnych i opinii, jakie w nas w związku z tą sprawą się rodzą.

Co możemy robić, żeby sobie pomagać?

Bp ZbK

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=13841

Mój temat w KRP: Zycie i wiara (120110)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiaj, 1o stycznia 2012 r.  podczas audycji a KRP będziemy kontynuować rozmowę, jaką przed kilku godzinami prowdziliśmy z grupą Studentów Duszpasterstwa Akademickiego .

Nie ma ustałonego tematu szczegółowego. Chcemy mówić o życiu kształtowanym przez wiarę.

Zachęcam do wymiany myśli

Bp ZbK

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=13799

Mój temat w KRP: Boże Narodzenie (111220)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Podczas dzisiejszej (20 grudnia 2011 r.) wieczornej audycji KRP: „Rozmowy o życiu” podejmujemy temat Bożego Narodzenia.

W studio będą Dzieci i to właśnie z nimi chcemy przybliżyć sobie sens prawdy i tajemnicy Bożego Narodzenia a tym samym obecności Boga jako Człowieka między nami, czyli Jego obecności w historii świata a więc w małych i wielkich sprawch naszgo życia.

Zachęcam do udziału.

Bp ZbK

Krzyż w przestrzeni publicznej (111213)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W ramach cyklu „Rozmowy o życiu” w KRP dziś (13 grudnia 2011 r.) odbyło się spotkanie (panel) dyskusyjne na temat obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Gośćmi byli p. Marszałek Marek Jurek i p. Poseł Krzysztof Tchórzewski. Prowadzią p. Grzegorz Skwarek. Spotkanie odbyło się w auli KLO. Obecnych było blisko 100 osób z różnych środowisk.

Po moim ogólnym wprowdzeniu zabrał głos p. Posłeł Krzysztof Tchórzewski a następnie p. Marszałek Marek Jurek. Na konec tej części zrobiłem krótką katechezę.

Dalsza część to wymiana opinii czy dopowiedzenia i pytania z sali, na które było już stosunkowo mało czasu.

Całość będzie retransmitowana w wieczornej audycji po godzi 21:40.

http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=13455

 

 

Zachęcam do wymiany myśli i opinii oraz do dawania świadectwa w tej ważnej dła naszego społeczeństwa materii.

Bp ZbK

W dzisiejszej audycji w KRP zamierzamy podjąć kilka aktualnych spraw.  M.in. będziemy mówić o modlitwie za Ojczyznę. Czynimy to w nawiązaniu do inicjatywy nowej Krucjaty Różańcowej. Ks. Paweł Wiatrak przed tygodniem napisał list w tej sprawie. Będzie on też w Studium KRP.

Naturalnie będą poruszane inne aktualne sprawy z życia naszej wspólnoty diecezjalnej.

Zachęcam do udziału – drogą telefoniczną, mailową i innymi dziś możliwymi spsobami.

Bp ZbK

Audycja:

http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=13186

Dziś, 29 listopada  w  wieczornej audycji KRP „Rozmowy o życiu” podejmujemy temat przygotowań do II Synodu w naszej Diecezji.
Będą też poruszone niektóre aktualne problemy.

Zachęcam  do udziału w tej rozmowie za pośrednictwem Radia i telefonu a także innych środków medialnych, jaki są nam dostępne.

Bp ZbK

http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=12879

Rozmowa nt. kary śmierci:

http://podlasie24.pl//wiadomosci/diec.-siedlecka/biskup-kiernikowski-o-karze-smierci-8831.html

Dzisiaj gościmy w KRP Księdza Biskupa Macrama Max Gassis, biskupa diecezji El Obeid z Sudanu. Jest to diecezja położona w centralnym Sudanie, która pozostaje na terenie zarządzanym przez Chartum, a więc władze muzułmańskiej Republiki. Ksiądz Biskup przedstawił sytuację i wyraził swoje największe potrzeby, którym musi sprostać, aby ludzie na tym terenie mogli w miarę możliwości żyć. Na tym terenie żyje około 6 milionów. Z tego cztery miliony to muzułmanie a pozostałe dwa miliony to wyznawcy trydycyjnych religii afrykańskich i chrześcijanie.

Księdz Biskup Macram przedstawił takich oto pięć próśb (dziedzin, które wymagają pomocy):

  1. lekarstwa i wszelka pomoc medyczna;
  2. pomoce szkolne;
  3. materiał kancelaryjny;
  4. pomoc w budowaniu (wierceniu) studni. Oni mają sprzęt, ale potrzebują materiałów pomocniczych (tereny są bagniste) i środków opłaty personelu technicznego;
  5. kapłani, siostry zakonne i wolontariusze.

Ta ostatnia prośba leży Księdu Biskupowi najbardziej na sercu. Kieruję więc apel do młodych Księży, którzy mają znajomość języka angielskiego i czują w sobie ducha misyjnego, by się odważyli podjąć decyzję pójścia z pomocą w te strony. Podobny apel do Sióstr czy oOsób, które byłyby gotowe podjąć wolontariat. Potrzeba kobiet.

Będziemy też starać się pomóc w inych dziedzinach.  Przygotowanie jednej studni to koszt około 10 – 15 tysięcy dolarów.

Rozmawiamny też ogólne o misjach i sytuacji Kościoła krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani i gdzie Kościół przeżywa różne nadzwaczajne trudności.

Zachęcam do udziału w audycji, tutaj na blogu i do zainteresowania się tą problematyką i gotowości niesienia pomocy.

Bp ZbK

 

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=12435

Dziś, 25 października 2011, dalsza część katechezy o Prorokach.

Zapraszam do wypowiedzi – wyrażania swojej opinii oraz przedstawiania swych doświadczeń z pracy w tym programie.

Bp ZbK

 Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=11975

Mój temat w KRP: Dziecko utracone (111018)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dziś podczas audycji w KRP podejmujemy już po raz kolejny temat Dzieci utraconych.

Wnikamy w sytuacje Rodziców, którzy to przeżywają. Otwieramy się na ich doświadczenie  bólu i niepokojów.  Zwracamy uwagę na to, że jest to problem, z którym ci Rodzice nie powinni zostawać sami.

Potrzeba ze strony nas wszystkich szacunku i respektu. Jednym z wyrazów tego jest też odpowiednie podejście do pochówku tychże Dzieci.

Zachęcam do uczestniczenia w rozmowie i do zabierania głosu bezpośrednio podczas audycji w KRP oraz wyrażania swoich myśli i opinii na blogu.

Pozdrawiam

Bp ZbK

 

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=11825

Dziś, 11 października 2011 rozpoczęliśmy w KRP czwartą grupę tematyczną w programie „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.

Ten czwarty cykl jest poświęcony całemu okresowi działalności proroków w obliczu wygnania babilońskiego. Jest to okres o wielkim znaczeniu w historii biblijnej – zarówno patrząc na to w kategoriach Narodu Wybranego, jak i w odniesieniu do chrześcijaństwa.

W pierwszej katechezie koncentruję się na powołaniu i misji proroka, jako tego, który jest pośród ludu, a jednak reprezentuje inne myślenie, gdyż jest nośnikiem głosu Boga. On jest wśród ludu, by interpretować w Bożym świetle wydarzenia, jakie lud przeżywa. To prorok ostrzega i wzywa do nawrócenia. Następnie, gdy to nawrócenie nie następuje, zapowiada konieczną karę, a jednocześnie interpretuje te wydarzenia tak, by właśnie wtedy lud przejrzał, ujrzał swoje błędy i powrócił do Boga.

Jest to tematyka bardzo obszerna i dająca się na różne sposoby interpretować. Trzeba wielkiego wyczucia, otwartości, a przede wszystkim gotowości kroczenia w posłuszeństwie Boga, czyli Jego słowu. Dotyczy to zarówno tego, kto w jakiejś mierze spełnia rolę proroka jak i tego i tych wszystkich, którzy mają szansę go słuchać.

Zachęcam do zgłębienia tej tematyki, do zapoznania się z katechezą (wydruk wersja audio) oraz do wzięcia udziału w wymianie myśli tutaj na blogu.

Pozdrawiam

Bp ZbK

Posłucja audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=11386

« Poprzednia stronaNastępna strona »

css.php